Thẻ: điểm thi 2022

diem-thi-thpt-2022

Điểm thi thpt quốc gia 2022: Bất ngờ với phổ điểm môn sử

Vào ngày 24/7/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2022. Cũng trong ngày 24/7/2022 Bộ đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. Nhìn vào phổ điểm mà Bộ công bố, phổ điểm thi THPT Quốc gia 2022 có một chút thay đổi so với những năm trước, đặc biệt với các môn Lịch sử và Tiếng Anh. Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2022 Dưới

Đọc thêm