Thẻ: thanh toán nguyện vọng xét tuyển đại học 2022

thanh-toan-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2022

Cách thanh toán nguyện vọng xét tuyển đại học 2022

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo các thí sinh sẽ bắt đầu thanh toán nguyện vọng xét tuyển đại học 2022 từ ngày 24/8 đến 17 giờ ngày 31/8. Các thí sinh sẽ thực hiện các bước thanh toán nguyện vọng xét tuyển đại học 2022 theo 6 nhóm tỉnh thành mà Bộ đã quy định trước đó.  >>> Xem thêm bài viết: Các trường đại học xét học bạ 2022 –

Đọc thêm