Thẻ: đăng ký nguyện vọng đại học 2022

dang-ky-nguyen-vong-dai-hoc-2022

Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng đại học 2022 trực tuyến

Vào 17h chiều ngày 20/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức đóng cổng đăng ký nguyện vọng, kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng đại học 2022. Theo báo cáo nhanh, mặc dù thời gian đăng ký nguyện vọng đại học 2022 đã kết thúc nhưng vẫn còn đến 340.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng.  Vì sao có đến 340.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng đại học

Đọc thêm