Đáp án môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022 đầy đủ nhất

Đáp án môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022 đầy đủ nhất

Dưới đây là toàn bộ đáp án môn gdcd Tốt nghiệp thpt 2022 được cập nhật đầy đủ nhất

Sáng ngày 8/7/2022 các thí sinh của Kỳ thi THPT 2022 đã hoàn thành xong 2 bài thi thuộc Tổ hợp Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội.

Đối với môn GDCD thuộc bài thi của Tổ hợp Khoa học Xã hội các thí sinh sẽ có 50 phút làm bài với dưới dạng trắc nghiệm 40 câu. Dưới đây là Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022 đầy đủ của 24 mã đề.

Đáp án môn GDCD Tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 301

dap-an-gdcd-thpt-2022
Đáp án môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 301

Mã đề 302

ma-de-302
Đáp án môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 302

Mã đề 303

ma-de-303
Đáp án môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 303

Mã đề 304

ma-de-304
Đáp án môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 304

 

Mã đề 305

ma-de-305
Đáp án môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 305

Mã đề 306

ma-de-306
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 306

Mã đề 307

ma-de-207
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 307

>>> Truy cập ngay: Gợi ý đáp án môn Địa lý THPT 2022 đầy đủ 24 mã đề

Mã đề 308

ma-de-308
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 308

Mã đề 309

ma-de-308
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 309

Mã đề 310

ma-de-310
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 310

Mã đề 311

ma-de-311
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 311

Mã đề 312

ma-de-312
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 312

Mã đề 313

ma-de-313
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 313

Mã đề 314

ma-de-314
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 314

Mã đề 315

ma-de-315
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 315

Mã đề 316

ma-de-316
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 316

Mã đề 317

ma-de-317
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 317

Mã đề 318

ma-de-318
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 318

Mã đề 319

ma-de-318
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 319

Mã đề 320

ma-de-320
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 320

Mã đề 321

ma-de-321
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 321

Mã đề 322

ma-de-322
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 322

Mã đề 323

ma-de-323
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 323

Mã đề 324

ma-de-324
Đáp án của môn gdcd tốt nghiệp thpt 2022- Mã đề 324

Trên đây là toàn bộ đáp án của 24 mã đề môn GDCD mà chuyên mục Giáo dục đã tổng hợp. Để xem đáp án chi tiết các môn khác, xem dưới đây

Xem thêm  Các trường đại học xét học bạ 2022 - Thông tin chính thức

Đáp án môn toán thpt 2022 

Đáp án môn Vật Lý thpt 2022

Đáp án môn Hóa học thpt 2022

Đáp án môn Tiếng Anh thpt 2022 

Đáp án môn Lịch sử thpt 2022

Đáp án môn Địa lý thpt 2022

Để lại bình luận của bạn